Zobowiązania dotyczące wpisowego

Zobowiązania dotyczące wpisowego powodują – w rzadko występujących okolicznościach – podniesienie minimalnego wpisowego w grach stolikowych i Zoom. Stosuje się je tylko w tzw. grach „Big Bet” (NL/PL) na prawdziwe pieniądze oraz we wszystkich grach Zoom.

Funkcja ta ogranicza liczbę przypadków opuszczania stołu po wygraniu pieniędzy tylko po to, żeby dołączyć do innego stołu z mniejszą ilością żetonów. Gracze mogą dołączać do gry na nowo tylko osiem razy w ciągu 20 godzin.

Jeśli powtórzysz opisany wzorzec zachowania przy stołach podobnego typu ponad osiem razy w ciągu 20 godzin (cztery w przypadku gier Zoom), obejmie Cię wymóg opłacania przy danych stołach wyższego minimalnego wpisowego. Nie wiąże się to z innymi obostrzeniami.

Po przekroczeniu tego limitu Twoje minimalne wpisowe zostanie zastąpione przez liczbę żetonów z chwili opuszczania poprzedniego stołu. Odejście od stołu po wygranej spowoduje powstanie zobowiązania polegającego na zainwestowaniu tej samej liczby żetonów przy dołączaniu do kolejnych stołów (stąd nazwa „zobowiązania dotyczące wpisowego”).

Ograniczenia te mają zastosowanie do wszystkich stołów z tym samym początkowym zakresem wpisowego (liczonym w dużych ciemnych), na przykład 40-100 DC.

Dlatego też zobowiązanie utworzone przy stole NLHE 0,05/0,10 $ (40-100 DC) będzie mieć, na przykład, zastosowanie także do stołu PLO 5/10 $ (40-100 DC). Jednakże zobowiązanie powstałe przy stołach NLHE 0,05/0,10 $ (40-100 DC) nie będą mieć zastosowania przy stołach NLHE 0,05/0,10 $ (100-250 DC). Stoły z zakresem 100-250 DC będą rządzić się własnymi zobowiązaniami dotyczącymi wpisowego.

Funkcja ta ma na celu zmniejszenie liczby rozwiązywanych stołówzniechęcenie graczy do zbyt częstego przesiadania się, propagując skupienie się na grze w pokera zamiast na ciągłym szukaniu nowych stołów.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy