RODO – objaśnienia i bezpieczeństwo danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to zbiór przepisów, które zwiększają ochronę danych i prywatności obywateli UE. Jego celem jest wzmocnienie i ujednolicenie podobnych przepisów obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej. Weszło ono w życie 25 maja 2018 r. RODO definiuje dane osobowe jako „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Może to być cokolwiek: od nazwiska czy adresu zamieszkania po zdjęcie, adres e-mail, dane bankowe albo adres IP komputera.

Czy mnie to dotyczy?

Zgodnie z naszymi zmienionymi zasadami ochrony prywatności, jeśli będziemy musieli przetworzyć Twoje dane osobowe, poprosimy Cię o wyrażenie pisemnej zgody (z określeniem szczegółowego celu). Ponadto chronimy dane osobowe naszych klientów przed kradzieżą lub niewłaściwym wykorzystaniem. W tym celu korzystamy z najlepszych technicznych i strukturalnych zabezpieczeń.

Nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to konieczne dla pierwotnego celu, dla którego je pozyskaliśmy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy informacje te są potrzebne ze względu na nadrzędne zobowiązania prawne i gdy jest to zgodne z naszymi warunkami licencyjnymi. W obu przypadkach nie wymaga to od Ciebie żadnego działania.

Jeśli zrezygnujesz z naszych usług, usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy danych po upływie określonego czasu. Czas na usunięcie danych osobowych zależy od kraju i licencji, pod którą podlega konto gracza. Wtedy stracimy do nich dostęp.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy