Proces weryfikacji „poznaj swojego klienta” (KYC)

Dlaczego muszę zweryfikować konto?

Musimy dbać o działanie zgodnie z wymogami licencyjnymi i prawnymi oraz o udokumentowanie przez naszych graczy ich wieku, tożsamości i adresów. Proces ten nosi nazwę „poznaj swojego klienta” („Know Your Customer / „KYC”).

Jako operator objęty regulacjami prawnymi musimy zapewnić, że wszystkie gry w naszym serwisie:

 • są sprawiedliwe i bezpieczne;
 • nie wiążą się z działalnością przestępczą;
 • są zgodne z profilami klientów i wiedzą na temat ich działalności.

Przypomina to otwieranie rachunku bankowego i gromadzenie danych klientów w celu ich identyfikacji i weryfikacji.

Korzystamy z elektronicznych narzędzi kontroli tożsamości i wieku graczy. Niestety nie wszystkich można sprawdzić w ten sposób i w takich przypadkach musimy prosić o dostarczenie dokumentów „KYC”.

Jakie dokumenty mogę przesłać?
Dowód tożsamości

W celu potwierdzenia tożsamości przyjmujemy następujące dokumenty:

 • Paszport
 • Prawo jazdy – poza licencjami .GR i .DE**
 • Dowód osobisty

** (Dla kont .UK nie przyjmujemy tymczasowego prawa jazdy.)

Jeśli nie możesz przysłać żadnego z powyższych, akceptujemy również następujące dokumenty:

 • Książeczka wojskowa
 • CitizenCard lub PASS card™ (wraz z metryką urodzenia ze zgodnymi danymi)
Dokument potwierdzający adres

W celu potwierdzenia adresu („proof of address” / „POA”) można przysłać:

 • Rachunek za media – gaz, wodę, energię elektryczną, Internet, telefon stacjonarny lub telewizję (z ostatnich trzech miesięcy)
 • Prawo jazdy**
 • Wyciąg bankowy (z ostatnich trzech miesięcy)***
 • Wyciąg z karty kredytowej (z ostatnich trzech miesięcy)***
 • Umowa najmu (z datą i podpisem)
 • Potwierdzenie zatrudnienia / odcinek wypłaty
 • Dokument podatkowy lub pismo urzędowe
 • Świadectwo ubezpieczenia mieszkania lub pojazdu (z ostatnich 12 miesięcy)
 • Węgierska karta adresowa (w przypadku graczy z Węgier)
 • W przypadku następujących krajów akceptowana jest „propiska” (zameldowanie):
  • Rosja
  • Białoruś
  • Ukraina
  • Uzbekistan
  • Armenia

** Nie dotyczy Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Niemiec, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu.

*** Nieakceptowane jako potwierdzenie adresu dla kont w .FR.

Jeśli nie posiadasz żadnego z tych dokumentów, poniżej znajdziesz listę zastępczą:

 • Dokument finansowy (np. akredytywa komercyjna, akredytywa bankowa zbywalna, akredytywa inwestycyjna)
 • Pismo władz lokalnych
 • Pismo agencji rządowej
 • Dokument ubezpieczenia społecznego
 • Zaświadczenie o pobycie (z ostatnich trzech miesięcy)
Dokumenty bankowe / karty kredytowej

Ponieważ dokładamy starań, by chronić bezpieczeństwo danych naszych klientów i pozostawać w zgodzie ze standardami Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), prosimy o dostarczenie dokumentów spełniających następujące warunki:

 • w przypadku kart – widoczne tylko sześć pierwszych cyfr i cztery ostatnie z ich numerów; wszystkie pozostałe należy zabezpieczyć (zamaskować/zakryć) i/lub uniemożliwić ich odczytanie (1234 56*****7777);
 • w przypadku kart kredytowych/debetowych – nieprzysyłanie kopii ich odwrotu;
 • w przypadku elektronicznych wyciągów bankowych:
  • zrobienie zrzutu ekranu;
  • zakrycie numeru karty w opisany powyżej sposób;
  • widoczny adres, imię, nazwisko oraz data (z ostatnich trzech miesięcy);
  • obraz musi obejmować cały ekran urządzenia oraz adres URL (adres strony internetowej);
 • jeśli numery kart kredytowych/debetowych nie są widoczne na wyciągu bankowym, prześlij nam przykładowy obraz prezentujący najnowsze transakcje z Twojego konta użytkownika.

** Przy potwierdzaniu adresu nie akceptujemy wyciągów z takich internetowych banków jak Revolut, Monese, Monzo, Atom, N26, Pockit Ltd itp.

Co jest wymagane w przypadku dokumentów KYC?

W przypadku dowodów tożsamości widoczne muszą być następujące elementy:

 • Twoje imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • data wydania lub termin ważności;
 • wszystkie cztery rogi dokumentu;
 • podpis.

W przypadku dokumentów potwierdzających adres widoczne muszą być następujące elementy:

 • Twoje imię i nazwisko;
 • Twój obecny adres;
 • data wystawienia (z ostatnich trzech miesięcy).
Przykład akceptowanych dokumentów
Dowód tożsamości

WAŻNE! Twarze na zdjęciach są rozmyte ze względu na ochronę danych osobowych. Są one tylko poglądowe. Pamiętaj, że Twoja twarz musi być wyraźnie widoczna.

Przykładowy francuski dowód osobistyPrzykładowy francuski dowód osobisty 1

Przykładowy włoski dowód osobistyPrzykładowy włoski dowód osobisty 1

Przykładowy ukraiński dowód osobistyPrzykładowy ukraiński dowód osobisty 1

Prawo jazdy

WAŻNE! Twarze na zdjęciach są rozmyte ze względu na ochronę danych osobowych. Są one tylko poglądowe. Pamiętaj, że Twoja twarz musi być wyraźnie widoczna.

Przykładowe francuskie prawo jazdyPrzykładowe francuskie prawo jazdy 1

Przykładowe rumuńskie prawo jazdyPrzykładowe rumuńskie prawo jazdy

Przykładowe ukraińskie prawo jazdyPrzykładowe ukraińskie prawo jazdy 1

Paszport

WAŻNE! Twarze na zdjęciach są rozmyte ze względu na ochronę danych osobowych. Są one tylko poglądowe. Pamiętaj, że Twoja twarz musi być wyraźnie widoczna.


Przykładowy ukraiński paszportPrzykładowy kanadyjski paszport

Przykład niedopuszczalnych dokumentów
 • Obrazy i tekst muszą być czytelne, wyraźne i mieć dobrą rozdzielczość.

Włoski dowód osobisty nieostry

Kserokopie

 • Nie przyjmujemy zdjęć kserokopii.

Przykładowa kserokopia

Przycięte

 • Muszą być widoczne wszystkie cztery rogi dokumentu, wraz z kodem do odczytu maszynowego (MRZ) lub indywidualnym numerem dokumentu.

Przykładowy przycięty paszport

Nieczytelne / ukryte dane

 • Dla potwierdzenia autentyczności istotne fragmenty dokumentu (np. jego numer czy data urodzenia posiadacza) muszą być widoczne.

Przykład niewidocznych danych

Jakie formaty przyjmowanych dokumentów są dopuszczalne?

Przyjmujemy następujące pliki:

 • skany
 • cyfrowe zdjęcia oryginalnych dokumentów (jeśli są wyraźne)
 • wspomniane wyżej zrzuty ekranu
 • zdjęcia/obrazy czytelne i wyraźne
 • zdjęcia/obrazy w kolorze
 • .pdf
 • .doc
 • .bmp
 • .png
 • .jpg

Jak wczytać dokumenty?

Dokumenty można przesłać przez nasz program, aplikację mobilną lub stronę internetową.

Żeby wczytać pliki przez stronę lub urządzenie mobilne, skorzystaj z poniższego przycisku:

Wczytanie dokumentów
Dlaczego wymagacie przysłania dodatkowych dokumentów?

Niekiedy możemy prosić o dosłanie dokumentów, aby spełnić zobowiązania wynikające z przepisów lub dokonać zaawansowanej weryfikacji związanej z aktywnością użytkownika. Aby zapewnić Tobie (i nam) bezpieczeństwo podczas gry w naszym serwisie, musimy dokładnie znać naszych klientów i ich działania.

Nie wszyscy muszą przechodzić dodatkową weryfikację, ale w określonych przypadkach prosimy o uzupełnienie wymaganej dokumentacji.

Upewnij się, że adres e-mail na Twoim koncie jest aktualny, bo niekiedy może mieć to wpływ na możliwość korzystania z gier.

Co to jest „źródło majątku/dochodu” (Source of Wealth / SOW) i dlaczego jest to istotne?

Pozwala to określić, w jaki sposób klient lub jego rodzina zgromadzili swój całkowity majątek. Na przykład musimy przyjrzeć się działaniom, które wpływają na akumulację środków finansowych i innych aktywów gracza lub przyczyniają się do ich zwiększenia.

Przykłady źródeł majątku:

 • spadek;
 • inwestycje;
 • posiadanie firmy;
 • zatrudnienie.

Proces ten pomaga zapobiegać praniu pieniędzy w naszym serwisie i chronić graczy z perspektywy odpowiedzialnej gry.

Jakie dokumenty są wymagane do potwierdzenia źródła majątku?

Nie obawiaj się, prosimy o dokumenty wyłącznie w związku z zakładami. Dokumentacja uzupełniająca może obejmować:

 • odcinki wypłaty wynagrodzenia (z ostatnich trzech miesięcy);
 • potwierdzone podpisem pismo od pracodawcy na papierze firmowym, potwierdzające wynagrodzenie, datę rozpoczęcia pracy i zawód;
 • wyciąg bankowy obejmujący trzy ostatnie wypłaty wynagrodzenia;
 • zestawienia inwestycyjne;
 • jeśli klient prowadzi własną działalność gospodarczą, kopię sprawozdania finansowego zawierającą informacje o wynagrodzeniu i dane klienta;
 • pismo od prawników zajmujących się sprzedażą nieruchomości lub firmy;
 • inne jednoznaczne świadectwa wygranych pokerowych / hazardowych (w tym loteryjnych).
Co to jest „źródło funduszy” (Source of Funds / SOF) i dlaczego jest to istotne?

Określa ono bezpośrednie źródło funduszy klienta, np. zastosowaną metodę wpłaty środków na konto gracza.

W ramach wymogów licencyjnych i prawnych jesteśmy zobowiązani do uzyskania od graczy określonych informacji do przeprowadzania wewnętrznych kontroli bezpieczeństwa.

W każdym przypadku, niezależnie od lokalizacji, musimy zapewnić:

 • że z konta korzysta właściwa osoba;
 • ochronę graczy przed oszustwami lub powiązaniem z nielegalną działalnością;
 • żeby gra użytkowników w naszym serwisie przybiegała w sposób niezagrażający ich sytuacji osobistej i finansowej;
 • działanie zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w regionach, w których oferujemy nasze usługi.

Dokumenty do weryfikacji źródła funduszy
 • Karta bankowa
 • Portfel elektroniczny
 • Przedpłacony kupon
 • Przelew bankowy
 • Przelewy „peer-to-peer” (przelewy pomiędzy graczami nie są dostępne w ramach niektórych licencji)

Co się stanie, jeśli nie przyślę dokumentów?

Jeśli nie zdołamy się z Tobą skontaktować lub jeśli nie dasz rady przysłać wymaganych dokumentów, możemy być zmuszeni do zamrożenia konta do czasu uzyskania potrzebnych danych.

Czy moje dokumenty i dane są bezpiecznie przechowywane?

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia poufności tożsamości naszych klientów oraz ochrony wszelkich innych gromadzonych przez nas informacji wrażliwych.

Wprowadziliśmy wewnętrzne ograniczenia, aby zabezpieczyć Wasze dane.

Nikt poza samym graczem oraz podmiotami wymienionymi w zasadach ochrony prywatności, które znajdziesz na na naszej stronie, nie ma dostępu do tych informacji.

Dla zachowania poufności danych graczy wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony prywatności. Zobowiązanie to pozostaje w mocy również po opuszczeniu przez nich naszej organizacji. Aby chronić przechowywane przez nas dane, inwestujemy w najnowsze technologie architektury systemów bezpieczeństwa.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy