Komputer – problemy z lobby – czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji i lobby

Jeśli masz problem z naszym lobby, wyświetla się błąd, grafika nie jest poprawna czy nie wczytują się dane, zalecamy wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji i lobby z naszego oprogramowania.

W tym celu zastosuj się do poniższych instrukcji dla właściwego systemu operacyjnego:

Windows
 1. Zamknij nasz program. Usunięcie pewnych plików nie będzie możliwe przy uruchomionej aplikacji.
 2. Otwórz okno poleceń „Uruchom” (klawisze „Windows” i „R”).
 3. Wpisz:
  %temp%
 4. Usuń następujące foldery:
  • „XCW” (pamięć podręczna aplikacji)
  • „PokerStarsBrCache” (pamięć podręczna lobby).

Żeby zakończyć proces, zrestartuj komputer.

Mac

Proces ten obejmuje usunięcie plików z naszego programu i Twojej przeglądarki. Dlatego rozważ zrobienie kopii zapasowej swoich notatek o graczach, gdyż one również zostaną przy okazji skasowane. Plik ten nazywa się „notes.user.xml” (gdzie „user” to Twoja nazwa użytkownika) i jest obecny, pod warunkiem że były utworzone jakieś zapisy lub oznaczenia innych graczy.

Jeśli chcesz zachować kopię tego pliku, rozpocznij od kroku 1. poniższych instrukcji. Jeśli nie, przejdź od razu do 2., a po wykonaniu wszystkich poleceń zrestartuj komputer.

Krok 1. Zapisz kopię pliku z notatkami o graczach.

 1. Otwórz program „Finder“. Z górnego paska menu wybierz: „Idź” → „Idź do folderu...”
 2. Skopiuj i wklej poniższą ścieżką, a potem wciśnij „Idź”:
  ~/Library/Application Support/
 3. Przewiń w dół i otwórz folder naszego programu, gdzie umieszczony jest plik z notatkami.

Jeśli folder biblioteki się nie wyświetla:

 1. Uruchom „Terminal” ze „Spotlight”. „Spotlight” znajdziesz po prawej stronie górnego paska menu lub wciskając klawisze „Command” + „Spacja”.
 2. Wpisz następującą komendę, żeby wyświetlić katalog:
  chflags nohidden ~/Library/
 3. Wciśnij „Enter”.

Spowoduje to wyświetlenie folderów z „Biblioteki” w „Finderze”, umożliwiając Ci wyszukanie wspomnianego pliku.

Gdy go odnajdziesz, zachowaj kopię w innym folderze.

Krok 2. Wyczyść naszą aplikację i ustawienia użytkownika.

 1. Otwórz następujący folder (patrz: powyższe kroki):
  ~/Library/Application Support/
 2. Zlokalizuj i skasuj folder naszego programu.
 3. Z katalogów „Preferences” („Preferencje”) i „Caches” („Pamięć podręczna”) skasuj pliki lub foldery rozpoczynające się od com.pokerstars.
 4. Opróżnij „Kosz”.

Potem otwórz przeglądarkę Safari i wykonaj następujące czynności:

 1. Wejdź w menu Safari obok ikony jabłka.
 2. Wybierz „Preferences” („Preferencje”), potem „Advanced” („Zaawansowane”) i zaznacz „Show Develop menu in menu bar” („Pokazuj menu Programowanie w pasku menu”).
 3. Wejdź w „Develop” („Programowanie”).
 4. Kliknij „Empty Caches” („Opróżnij pamięci podręczne”).

Nazwa folderu pamięci podręcznej to „XCW”', a znajdziesz go w: ~/Library/Caches. Żeby wyczyścić pamięć podręczną związną z naszym programem, przenieś folder „XCW” do kosza.

Krok 3. Przywróć zachowane notatki.

Uruchom nasz program i kliknij:

 1. „Pomoc”
 2. „Otwórz mój folder z ustawieniami”.

Zamknij nasze oprogramowanie i skopiuj plik z notatkami z powrotem do folderu. W razie pytania o nadpisanie pliku, wyraź zgodę.

Żeby zakończyć proces, zrestartuj komputer.

Opinia

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na Twoje pytanie?

Powiązane artykuły pomocy