Bezpieczne wypłaty

W zabezpieczenie środków graczy angażujemy się całkowicie i konsekwentnie. Salda kont trzymane są na osobnych rachunkach i nie są wykorzystywane na pokrycie kosztów operacyjnych. Dzięki temu zawsze można je wypłacić – zgodnie z naszymi i bankowymi procedurami bezpieczeństwa.

Oferowane metody wypłaty uzależnione są od kraju zamieszkania. Opcje dostępne w Twoim regionie znajdziesz na stronie z informacjami na temat gry na pieniądze.

Pamiętaj, iż zastrzegamy sobie prawo do zastosowania w dowolnym momencie dodatkowych kryteriów i warunków w zakresie oferowanych graczom opcji wypłaty.

Zasady wypłaty środków

Najpierw przekazujemy pieniądze na konta tych spośród metod płatności objętych automatycznym zwrotem środków, z których korzystałeś przy wcześniejszych wpłatach.

Zwroty wcześniejszych wpłat realizujemy w pierwszej kolejności. W ramach poszczególnych metod płatności środki wypłacane są od najstarszej wpłaty do najnowszej. Przy wycofywaniu wcześniejszych wpłat środki są przeliczane na walutę, w której realizowane były depozyty.

Jeśli metoda płatności, na którą wysłano wypłacane środki, została zamknięta lub straciła ważność, ale posiadasz inną kartę lub konto w tej samej instytucji, pieniądze mogą trafić właśnie tam.

Jeśli konto lub inna metoda wypłaty, która jest domyślnie oferowana w oknie „Kasjer”, straciła ważność, musisz zwrócić się do nas z prośbą o jej zablokowanie. Zanim zlecisz wypłatę, skontaktuj się z działem obsługi klienta, informując ich, jakie metody należy zablokować i z jakiego powodu.

Pojawienie się wypłat na wyciągach może zająć trochę czasu (szczegóły znajdziesz poniżej). Jeśli środki nie dotrą po upływie przewidzianego czasu, skontaktuj się z działem obsługi klienta, podając wszystkie istotne szczegóły. Postaramy się pomóc.

Przepraszamy za związane z tymi zasadami niedogodności. Jest to jednak środek bezpieczeństwa, który ma za zadanie chronić naszych klientów przed oszustwami. Dzięki temu nie można czerpać zysku z dostępu do cudzego konta.

Visa z funkcją CFT

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywałeś jakichkolwiek wpłat kartą Visa z funkcją CFT, wypłaty będą najpierw realizowane jako automatyczny zwrot na tę kartę, dopóki wszystkie depozyty nie zostaną pokryte (od najstarszej wpłaty tą metodą do najnowszej).

Należy pamiętać, że w przypadku opcji automatycznej wypłaty na kartę Visa z funkcją CFT mogą obowiązywać dodatkowe kryteria kwalifikowalności.

NETELLER i Skrill

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywałeś wpłat metodą NETELLER lub Skrill, wypłaty będą w drugiej kolejności realizowane jako zwrot na te konta do wysokości wpłaconych kwot. Tu również wycofywane będą wpłaty metodą NETELLER lub Skrill od najstarszej do najnowszej.

MuchBetter i PayPal

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywałeś wpłat metodą MuchBetter lub PayPal, wypłaty będą następnie realizowane jako zwrot na te konta do wysokości zdeponowanych kwot – od najstarszej wpłaty do najnowszej.

Wypłacanie wygranych

Jeśli Twoja wypłata przekroczy łączną sumę wpłat, które da się wycofać, lub jeśli korzystałeś z innej od wymienionych powyżej metod wpłaty, możesz – w zależności od kraju zamieszkania – mieć do dyspozycji następujące opcje wypłaty środków:

 • NETELLER
 • Visa (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty kartą Visa z funkcją CFT i gdy wypłata mieści się w zakresie od 100 do 6500 USD; informacje o indywidualnych limitach można uzyskać u wystawcy karty). Wypłaty na kartę Visa będą automatycznie przeliczane przez nas z waluty Twojego konta Stars na walutę ostatniej wpłaty kartą Visa z funkcją CFT.
 • Skrill
 • MuchBetter
 • WebMoney (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą WebMoney)
 • PayPal (opcja ta jest dostępna tylko po dokonaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jednej wpłaty metodą PayPal)
 • Bezpośredni przelew bankowy – wypłata trafia bezpośrednio na Twoje konto bankowe.
 • Przelew bankowy – wypłata jest przesyłana bezpośrednio na Twoje konto bankowe.

Jak złożyć zlecenie wypłaty

Uwaga! Wypłacić można tylko środki obrócone w grze na Twoim koncie.

Żeby zlecić wypłatę, zaloguj się na swoje konto Stars i odwiedź okno „Kasjer”.

Wciśnij przycisk wypłaty, wprowadź żądaną kwotę i kliknij „Wyślij”.

Z następnego okna dowiesz się, w jaki sposób wypłata zostanie zrealizowana. Tutaj prezentujemy tylko przybliżony obraz przewidywanej wypłaty. Nie możemy zagwarantować, że jej realizacja będzie wyglądała dokładnie w taki sposób, gdyż opis nie uwzględnia czasowych problemów z połączeniem z zewnętrznymi realizatorami płatności czy innych, pozostających poza naszą kontrolą, problemów z kontami.

Przed sfinalizowaniem zlecenia wypłaty uważnie sprawdź dane z ekranu. Gdyby karta lub konto, na które ma zostać wysłana wypłata, było już nieważne lub zamknięte, anuluj zlecenie i skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Ponadto wszystkie środki:

 • wpłacone na Twoje konto Stars lub
 • otrzymane przelewem od innego gracza

przed zleceniem wypłaty muszą zostać obrócone w grze, a w przypadku niektórych metod płatności obowiązuje wymóg odczekania 48 godzin po ostatniej wpłacie. Ma to na celu ochronę naszych graczy przed oszustwami i zmową. Po 48 godzinach można zlecić wypłatę.

Wypłaty realizowane jako zwroty wcześniejszych wpłat metodami MuchBetter, NETELLER, Skrill i PayPal pojawią się na Twoim koncie w ciągu kilku minut.

Wypłaty na konta MuchBetter, NETELLER, Skrill i PayPal przekraczające kwoty wpłat są realizowane w ciągu 72 godzin.

Wypłaty na karty Visa z funkcją CFT są wysyłane do realizacji w ciągu 72 godzin. Transakcja pojawi się na Twoim wykazie po kolejnych 3-10 dniach roboczych od przetworzenia wypłaty.

Wypłaty do WebMoney są realizowane w ciągu 72 godzin.

Bezpośredni przelew bankowy wysyłany jest do realizacji w ciągu 72 godzin. Pojawienie się środków na koncie bankowym może zająć 3-5 dni roboczych.

Przelewy wysyłane są do realizacji w ciągu 72 godzin. Środki pojawią się na docelowym koncie bankowym po upływie 2-5 dni roboczych.

Każda dokonana na Twoim koncie Stars transakcja zostanie potwierdzona wysyłaną przez nas wiadomością e-mail. Znajdziesz w niej zawsze informacje na temat sposobu przekazania środków.

Jeśli okaże się, że możliwa do wypłaty kwota jest niższa niż saldo konta, powodów może być kilka:

 • Łączne saldo uwzględnia środki promocyjne/bonusowe, które nie zostały w całości uwolnione w grze zgodnie z warunkami promocji (znaleźć je można w regulaminie danej oferty).
 • Twoje wpłaty nie zostały jeszcze rozliczone (zgodnie z zasadami obowiązującymi dla użytej metody płatności).
 • Ostatnie wpłaty lub środki przelane z innego konta Stars nie zostały obrócone w wystarczający sposób, żeby kwalifikowały się do wypłaty.

W szczególnych przypadkach przed zrealizowaniem wypłaty mogą być wymagane dodatkowe informacje. Od czasu do czasu może być też konieczne wstrzymanie wygranych do czasu zakończenia gry lub któregoś ze śledztw w sprawie oszustwa, które są rutynowo przeprowadzane dla zapewniania uczciwości gier.

Na jakich zasadach przeliczane są waluty?

Przy przeliczaniu wpłat na walutę Twojego konta Stars korzystamy ze średnich kursów rynkowych publikowanych przez firmę XE (niekiedy doliczana jest za to niewielka opłata). Bieżący kurs będzie widoczny na ekranie wypłaty po wybraniu preferowanej waluty.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie poświęconej zasadom realizacji transakcji finansowych i walutowych.

Karty Visa z funkcją CFT

Wypłaty na karty Visa** będą ograniczone do kart z funkcją CFT (Credit Fund Transfer). Karty Visa** wystawione przez banki amerykańskie nie są obecnie obsługiwane.

** Karty dowolnego typu z logo Visa.

WAŻNE: Indywidualne limity kart należy sprawdzać u ich wystawców.

Pomoc przy wypłatach

Jeśli masz jakieś pytania na temat wypłat i obowiązujących w nich zasad, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Płatności - FAQ

Chip Stack

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania odnośnie do transakcji finansowych na PokerStars.