Zewnętrzne narzędzia i usługi – zasady korzystania

Informacje ogólne

Wraz ze wzrostem popularności internetowego pokera coraz powszechniejsze stają się różnorodne narzędzia oraz usługi oferowane przez strony internetowe, które wspomagają grę w sieci. Nie mamy nic przeciwko temu, aby gracze używali niektórych z tych narzędzi czy serwisów. Jednakże niektóre z nich wykraczają poza to, co uważamy za możliwe do zaakceptowania jako pomoc w grze online.

Istnieje cała gama działań, które gracz może podjąć, aby zwiększyć swoje szanse w grze w pokera. Na przykład, może grać bardzo dużo, zdobywając doświadczenie, lub przeczytać książkę o pokerze. Obie te techniki są bez wątpienia akceptowalne. Z drugiej strony, gracz może też korzystać z narzędzia udzielającego mu porad w czasie rzeczywistym, jakie decyzje podejmować. To jest ewidentne oszustwo.

Pomiędzy tymi dwoma ekstremami mieści się wiele działań i narzędzi, z których część uważamy za zbyt bliskie oszustwu. Na przykład, budowane są bazy danych z sylwetkami wielu internetowych graczy, które są udostępniane innym. Gracz, który ma dostęp do takiej bazy danych, może przywołać szczegółowe informacje o swoich przeciwnikach, nawet jeśli osobiście nigdy z nimi nie grał. Uważamy, że daje mu to nieuczciwą przewagę nad innymi siedzącymi przy stole osobami.

Stworzone przez nas i doskonalone latami zasady opierają się na wielu wewnętrznych dyskusjach z pokerowymi ekspertami (m.in. z naszego Teamu Pro). Stanowią one wyważony kompromis pomiędzy zezwoleniem na użycie narzędzi i usług usprawniających grę oraz umożliwiających naukę a wykluczeniem tych, które dają nieuczciwą przewagę nad przeciwnikami.

Zachęcamy naszych klientów do dzielenia się swoimi uwagami i te konstruktywne bierzemy pod uwagę, uzupełniając nasze przepisy. Trzeba jednak pamiętać, że ludzie z pewnym zakresem wiedzy na temat pokera mogą mieć odmienne opinie o tym, co jest stosowne, a co nie.

Zewnętrzne narzędzia i usługi dzielimy na trzy kategorie:

 • Całkowicie dozwolone.
 • Całkowicie zakazane.
 • Dozwolone, tylko gdy nasz program jest zamknięty.

Dozwolone narzędzia i usługi

Ogólnie akceptowalne są:

 1. Narzędzia i usługi, które po prostu dostarczają podstawowych informacji na temat stanu gry, jak „pot odds” czy ogólna wartość układu.
 2. Materiały referencyjne, które są statyczne i podstawowe, np. wyświetlany przy stole prosty wykaz rąk startowych, stanowiący podpowiedź, które z nich wybierać do rozegrania przed rozpoczęciem licytacji.
 3. Narzędzia lub usługi, które monitorują i wyświetlają liczbowe statystyki podczas gry, ale korzystają jedynie informacji zgromadzonych podczas Twojej własnej gry. Ponadto obowiązują pewne ograniczenia jakościowe w zakresie wyświetlanych podczas gry statystyk, takich jak możliwość dokonania rozdzielenia na podstawie wartości kart. Istnieją też zastrzeżenia obejmujące narzędzia i usługi prezentujące statystyki podczas gry, np. w kwestii automatycznego zmieniania liczb na podstawie stanu gry czy skłonności przeciwnika.
 4. Wpływające na sprawniejszy przebieg gry programy typu makro i hotkey, które nie zmniejszają udziału gracza w procesie podejmowania decyzji. To użytkownik musi decydować, jaki ruch wykonać i jak dobrać wysokość zakładu czy przebicia. Makra lub skróty klawiszowe mogą służyć wyłącznie do wykonania ruchu. Na przykład można korzystać ze skrótu, który powoduje postawienie połowy puli, natomiast stosowanie takiego, który obejmuje zakres zakładu pomiędzy 50% a 75% puli, jest zakazane.

Do dozwolonych narzędzi i usług należą:

† Narzędzia i usługi wyposażone w zakazane funkcje, jednak wykrywające uruchomiony program do gry i zapobiegające użyciu tych funkcji (przez ich zablokowanie lub zamknięcie programu), generalnie są dozwolone.

Nie odpowiadamy za funkcjonalność, niezawodność ani bezpieczeństwo takich narzędzi lub usług.

Pamiętaj, że są to tylko przykłady, a nie pełny wykaz narzędzi i usług. Jeśli na tej stronie nie znalazłeś informacji na temat tych, które Cię interesują, odwiedź centrum pomocy i sprawdź, jak się z nami skontaktować.

Więcej szczegółów na temat dozwolonych i zakazanych funkcji znajdziesz w naszym dokładniejszym przewodniku.

Narzędzia i usługi całkowicie zakazane

Całkowitym zakazem objęte są:

 • Wszystkie narzędzia lub usługi, które prowadzą grę bez udziału człowieka (tzw. „boty”) lub redukują konieczność podejmowania przez niego samodzielnych decyzji. To człowiek musi decydować, jaki ruch wykonać, i jak dobrać wysokość zakładu czy przebicia. Przykładami zakazanych funkcji są „automatyczne pasowanie” czy losowe dobieranie wysokości zakładów.
 • Wszystkie narzędzia lub usługi oferujące w czasie rzeczywistym na podstawie analizy bieżącego stanu gry porady, jaki ruch wykonać („boty”).
 • Wszystkie narzędzia lub usługi opóźniające decyzje gracza o konkretną lub losową ilość czasu.
 • Wszystkie narzędzia lub usługi, które pozwalają na udostępnianie informacji o zakrytych kartach graczy innym graczom lub usługom.
 • Eksploracja danych dotyczących rozdań lub prywatnych wyników (czyli obserwowanie gier, nie biorąc w nich udziału, w celu stworzenia zbioru historii rozdań na przyszły użytek); korzystanie z rozdań lub prywatnych wyników pochodzących z takiej eksploracji danych; masowe udostępnianie rozdań, prywatnych wyników lub statystyk z gry w celu analizowania przeciwników.
 • Wszystkie narzędzia lub usługi, które maja na celu manipulację przeciwnikami w grach, w których nie można wybrać określonego stołu (takich jak Spin & Go).
 • Wszystkie narzędzia lub usługi służące do efektywnego dobierania stołów, które filtrują lub sortują dostępne turnieje, bądź też automatyzują (całkiem lub częściowo) dołączanie do nich na podstawie statystyk przeciwników lub notatek na ich temat.
 • Narzędzia lub usługi służące do efektywnego dobierania gier.

‡ Transmitowanie gry na Twitchu lub w podobnym serwisie nie jest uznawane za dzielenie się danymi na temat zakrytych kart.

Do całkowicie zakazanych narzędzi i usług należą:

Pamiętaj, że są to tylko przykłady, a nie pełny wykaz narzędzi i usług. Jeśli na tej stronie nie znalazłeś informacji na temat tych, które Cię interesują, odwiedź centrum pomocy i sprawdź, jak się z nami skontaktować.

Więcej szczegółów na temat dozwolonych i zakazanych funkcji znajdziesz w naszym dokładniejszym przewodniku.

Dozwolone narzędzia i usługi z zakazem używania, gdy nasz program jest uruchomiony

Istnieje kilka narzędzi i usług, z których gracz może skorzystać w celu dokonywania analizy swojej gry po fakcie, ale nie jest dozwolone stosowanie ich podczas gry. Używanie ich jednocześnie z którymś z naszych programów czy aplikacji jest zakazane.

Zwykle mieszczą się one w następujących kategoriach:

 • Materiały referencyjne wykraczające poza podstawowy poziom, takie jak duże zbiory stołów oferujące rekomendacje wykraczające poza porady dotyczące kart do rozegrania przed rozpoczęciem licytacji.
 • Narzędzia lub usługi stworzone w celu ułatwienia kierowania do materiałów referencyjnych.
 • Narzędzia lub usługi, które dokonują zaawansowanych wyliczeń udziałów, jak zakres vs. symulatory zakresu czy ICM, lub programy oparte na równowadze Nasha.

Do narzędzi i usług z tej kategorii należą:

Nie odpowiadamy za funkcjonalność, niezawodność ani bezpieczeństwo takich narzędzi lub usług.

Pamiętaj, że są to tylko przykłady, a nie pełny wykaz narzędzi i usług. Jeśli na tej stronie nie znalazłeś informacji na temat tych, które Cię interesują, odwiedź centrum pomocy i sprawdź, jak się z nami skontaktować.

Więcej szczegółów na temat dozwolonych i zakazanych funkcji znajdziesz w naszym dokładniejszym przewodniku.

Środki wykrywania

W celu egzekwowania tych zasad będziemy przede wszystkim:

 1. Sprawdzać, czy na komputerze gracza jest uruchomione któreś z zakazanych narzędzi lub usług.
 2. Analizować tendencje w grze i zachowaniu mogące wskazywać na korzystanie przez graczy z zakazanych narzędzi lub usług.

Nie mamy jednak wglądu w historię przeglądanych przez Ciebie stron internetowych, dokumentów lub innych prywatnych plików oraz informacji. Poważnie podchodzimy do kwestii prywatności i przestrzegamy przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Nie gromadzimy danych osobowych innych niż te, które podaje się przy rejestracji konta oraz rutynowych kontroli bezpieczeństwa. Żaden z naszych pracowników nie ma możliwości czytania ani kopiowania prywatnych danych z komputerów graczy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie poświęconej zasadom ochrony prywatności.

Nasi pracownicy nie mogą zdalnie modyfikować żadnych plików na Twoim komputerze, ani też przesyłać plików na Twój dysk.

Możemy, wedle własnego uznania, zablokować uruchamianie się na Twoim komputerze naszego oprogramowania do gry lub postawić warunek zaktualizowania go do wyższej wersji.

Konsekwencje korzystania z zakazanych narzędzi i usług oraz ich rozwijania

Pomimo iż zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania środków z konta gracza używającego niedozwolonych narzędzi lub usług, nie robimy tego lekkomyślnie. Naszym celem jest edukacja osób używających niedozwolonego oprogramowania udostępnianego publicznie do pobrania.

Jednakże należy się liczyć z tym, że zablokujemy usługi i/lub wstrzymamy środki gracza, jeśli:

 • używać będzie szczególnie szkodliwych narzędzi i usług (np. „botów”);
 • będzie wykazywać wzorce zachowań wskazujące na dalsze korzystanie z zakazanych narzędzi i usług po otrzymaniu ostrzeżenia;
 • będzie podejmować próby ominięcia naszych środków wykrywania takich narzędzi i usług;
 • okaże się, że osobiście rozwija oprogramowanie łamiące nasze zasady lub korzysta z takiego prywatnego programu.

Aktualizacje i modyfikacje zasad dotyczących zewnętrznych narzędzi

Jak wspomniano wyżej, nasze przepisy rozwijały się z biegiem czasu. Ciągłe zmiany są konieczne dla reagowania na aktualne tendencje wśród graczy oraz opinie ekspertów, a także nowe funkcje dostępnych narzędzi i usług. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za powiadamianie graczy o takich zmianach. Są oni zobowiązani do samodzielnego regularnego sprawdzania zawartości tej strony.

Rankingi układów

Hand Rankings

Sprawdź, jak wyglądają układy kart w odmianach Texas Hold’em, Omaha i innych.

Słownik pokerowy

Dictionary

Słownik pomoże Ci zrozumieć skomplikowany pokerowy żargon i branżowe terminy.

Gra na pieniądze

Chip Stack

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.