Regulamin turniejów

Poniższe zasady odnoszą się do turniejów rozgrywanych na naszej platformie.

Wyświetl dodatkowe przepisy obowiązujące w całym serwisie.

Zapoznaj się z osobnym regulaminem gier stolikowych.

Zasady zgromadzone w niniejszym regulaminie turniejów mają na celu uzupełnienie regulaminu serwisu, a nie zastąpienie go. W przypadku rozbieżności między regulaminem turniejów a regulaminem serwisu, pierwszeństwo mają postanowienia tego ostatniego.

Uwaga! Punkty 5, 14 i 15 odnoszą się tylko do turniejów, w których stosowane są zakłady w ciemno i/lub funkcja rozdającego.

1. Informacje ogólne

 1. W procesie podejmowania decyzji zawsze za priorytet uznajemy dobro i uczciwość gry. Nietypowe okoliczności mogą czasami dyktować decyzje, które ponad mechaniczne stosowanie się do ustalonych reguł przedłożą sprawiedliwość.

 2. Wszystkie turnieje będą się rozpoczynać dokładnie w wyznaczonym terminie podanym w lobby turniejowym. Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania turnieju bez uprzedniego powiadomienia.

 3. Ważne informacje na temat każdego z turniejów, m.in. struktury zakładów w ciemno, długości rund, możliwości ponownego wkupienia się do turnieju oraz przerw, znaleźć można, wciskając przycisk „Informacje o turnieju” w jego lobby (w programie dla urządzeń stacjonarnych) lub klikając sam turniej w lobby (w wersji mobilnej). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów każdego turnieju w dowolnym momencie bez powiadomienia.

 4. Miejsca przy stołach są przydzielane losowo. Ich zmiana nie jest dozwolona.

 5. Przed rozpoczęciem gry żeton wskazujący pozycję symbolicznego rozdającego umieszczany jest na Miejscu nr 1.

 6. W turniejach Fixed Limit (o określonej z góry wysokości zakładów) dozwolony jest jeden zakład i trzy przebicia. W turniejach Pot Limit (z zakładami ograniczonymi do wysokości puli) i No Limit (bez limitu wysokości zakładów) nie obowiązuje żadne ograniczenie liczby przebić.

 7. Nagrody rozdzielane są na zasadach określonych w lobby danego turnieju. Wyjątek od tej reguły stanowią turnieje, w których gracze uzgadniają miedzy sobą nowy podział nagród (patrz: punkt 23), oraz turnieje anulowane (patrz: zasady anulowania turniejów). Rodzaj zastosowanej struktury nagród uzależniony jest od kilku czynników, m.in. od liczby uczestników, czy też ilości osób przy pojedynczym stole. Struktura ta nie jest stabilna do momentu zamknięcia rejestracji lub zakończenia okresu, w którym można wykupować rebuye i add-ony.

 8. Aby móc dokonać ponownego wkupienia do gry (rebuy) w turnieju, który oferuje taką możliwość, na swoim koncie użytkownika trzeba posiadać wystarczające środki. Gracze, którzy nie mają już na koncie wymaganej kwoty, zostaną wyeliminowani z turnieju. Środki aktualnie ulokowane w grze lub przechowywane w innej walucie nie mogą zostać wykorzystane do dokonania ponownego wkupienia.

 9. Późna rejestracja: Opcja późnej rejestracji jest dostępna w większości turniejów. Czas jej trwania bywa różny, lecz jest zawsze wyświetlony na wizytówce turnieju w lobby szybkiego siadania, w panelu informacyjnym zakładki z turniejami oraz w nagłówku lobby turniejowego danych rozgrywek. Późna rejestracja mierzona jest w czasie zegarowym (w przeciwieństwie do czasu gry w turnieju). Przykładowo, jeśli turniej rusza o 09:00, a okres późnej rejestracji trwa 90 minut, rejestracja zakończy się o 10:30. Późna rejestracja zostanie zamknięta wcześniej w przypadku wyeliminowania tylu graczy, że rozpocznie się wypłata nagród.

  Należy pamiętać, że w danym turnieju wolno brać udział tylko jeden raz, chyba że dopuszcza on opcję ponownego wkupienia, czyli re-entry (w takim wypadku stosowna informacja widoczna jest w lobby turnieju). Korzystanie z więcej niż jednego konta, by zagrać kilkukrotnie w danym turnieju, jest zabronione i będzie karane. Kara może polegać na ostrzeżeniu, dyskwalifikacji z turnieju (z całkowitą lub częściową utratą wygranych) i wykluczeniu z platformy.

 10. Wyrejestrowanie: Z większości turniejów można się wyrejestrować do kilku minut przed rozpoczęciem gry. Dokładna godzina, do której można się wycofać, wyszczególniona jest w lobby turnieju i może się różnić w zależności od rozgrywki. Gracze, którzy wygrali wejściówkę w turniejach kwalifikacyjnych (satelitach), mogą się wyrejestrować (jeżeli turniej na to pozwala), ale za swoją wejściówkę otrzymają dolary turniejowe (T-Money) lub wejściówkę do turnieju. T-Money można wykorzystać do opłacenia wpisowego w innych turniejach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie poświęconej T-Money.

  Należy pamiętać, że czasem satelity kończą się już po rozpoczęciu turnieju docelowego, ale w trakcie późnej rejestracji. W takich wypadkach zwycięzcy kwalifikacji są bezpośrednio dołączani do turnieju docelowego zaraz po zakończeniu satelity.

  Uwaga! Czas wyznaczony na zarejestrowanie się i wyrejestrowanie może się różnić w zależności od rodzaju turnieju. Nie z każdego turnieju można się wyrejestrować – w takich wypadkach jest to odnotowane podczas rejestracji. Dokładne informacje na temat rejestracji w danym turnieju dostępne są w jego lobby. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyznaczonego czasu rejestracji i wyrejestrowania bez wcześniejszego powiadomienia.

  Osoby, które zlecą samowykluczenie podczas turnieju, będą go mogły dokończyć, jeśli gra jeszcze się toczy. Oznacza to również, że osoby, które wykluczą się z gry na platformie po zakwalifikowaniu się do 2. dnia turnieju Multi-Day lub fazowego, zachowają możliwość zagrania w nim i w kolejnych dniach danego turnieju nawet po rozpoczęciu okresu blokady konta. Gracze, którzy zdecydują się nie brać udziału w kolejnych dniach, nie otrzymają żadnej rekompensaty.

2. Eliminacja uczestników

 1. Turniej kończy się, gdy jeden z graczy zgromadzi wszystkie żetony będące w grze lub, w przypadku niektórych turniejów, kiedy wszystkim pozostającym jeszcze w grze uczestnikom przysługuje taka sama nagroda (na przykład, jeśli w turnieju jest do wygrania 5 takich samych nagród, rozgrywka może zakończyć się, kiedy w grze pozostanie 5 uczestników).

 2. Jeśli dwóch lub więcej graczy zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, wyższe miejsce zajmie gracz, który na początku rozdania posiadał więcej żetonów. Jeśli gracze przystępowali do gry w danym rozdaniu z identyczną liczbą żetonów, zajmują to samo miejsce, a nagrody są równo rozdzielane między remisujących graczy. W przypadku gry „rozdanie-za-rozdaniem” (hand-for-hand) (opisanej w punkcie 13.) dwóch lub więcej graczy wyeliminowanych podczas tego samego – „zsynchronizowanego” – rozdania traktuje się jako wyeliminowanych jednocześnie, nawet jeśli siedzą oni przy różnych stołach.

 3. Na pewnych etapach turniejów (przykładowo, gdy poziom nagród zwiększa się znacznie po wyeliminowaniu z gry kolejnej osoby), kiedy gra nadal toczy się przy więcej niż jednym stole, turniej może być kontynuowany w trybie „rozdanie za rozdaniem” (hand for hand). Polega on na tym, że jeśli rozdanie przy jednym stole kończy się wcześniej, niż przy innym/-ch, zasiadający przy nim gracze muszą czekać na zakończenie rozdania na pozostałych stołach, zanim kolejne rozdanie będzie mogło się rozpocząć. W tym okresie gracze wyeliminowani w „zsynchronizowanych” rozdaniach (nawet gdy siedzą oni przy różnych stołach) traktowani są jako wyeliminowani w tym samym momencie i według tej zasady przydzielane są miejsca na liście uczestników turnieju. Zajęte przez wyeliminowanych w danym rozdaniu graczy miejsce uzależnione jest od posiadanej na starcie ilości żetonów zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 12. Nie jest istotne, który z nich wcześniej stracił żetony.

 4. W turniejach stosowana jest zasada „forward-moving button” („przesuwanego kolejno żetonu”). Zgodnie z tą zasadą żaden gracz nie może znaleźć się na pozycji rozdającego dwa razy z rzędu; po zakończeniu każdego rozdania żeton wskazujący symbolicznego rozdającego jest przesuwany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Stosowane tej reguły powoduje, że przy odpadaniu graczy z turnieju może się zdarzyć, że jacyś jego uczestnicy mogą uniknąć wpłacania jednego lub obu zakładów w ciemno. Ponieważ sytuacje takie zdarzają się losowo, z długoterminowej perspektywy nie dają one żadnemu graczowi przewagi nad innymi, a zasada ta zapewnia sprawiedliwe traktowanie wszystkich graczy.

 5. Kiedy w grze przy finałowym stole pozostają tylko dwie osoby, gracz, przy którym aktualnie leży żeton oznaczający symbolicznego rozdającego, wpłaca mały zakład w ciemno i do niego należy pierwszy ruch w pierwszej rundzie licytacji.

 6. W miarę eliminowania z gry kolejnych uczestników turnieju oprogramowanie będzie zamykać kolejne stoły, by regularnie uzupełniać puste miejsca przy stołach. Rozsadzanie graczy z rozwiązanego stołu do innych odbywa się losowo i, choć rzadko, może się zdarzyć, że jakiś gracz będzie musiał wpłacić duży zakład w ciemno kilka razy z rzędu. Czasami oprogramowanie może wyrównać liczbę graczy przy wszystkich stołach (lub prawie wszystkich – w miarę możliwości). Gracze przenoszeni między stołami pojedynczo w wyniku takiego wyrównania, kiedy jest to możliwe, są sadzani na tej samej pozycji w stosunku do graczy wpłacających ciemne, co przy poprzednim stole. Kiedy odpadnie z gry wystarczająca ilość graczy, wszyscy pozostali uczestnicy turnieju sadzani są razem przy „stole finałowym”.

3. Przerwy

 1. Rozkład przerw w danym turnieju można znaleźć w oknie „Informacje o turnieju”, które znajduje się w lobby turniejowym. Zalecamy graczom zapoznanie się każdorazowo z harmonogramem przerw w danym turnieju, ponieważ ich rozkład i czas trwania może się różnić w zależności od turnieju. Oferujemy dwa rodzaje przerw:

  1. Turnieje ze zsynchronizowanymi przerwami zostają wstrzymane 55 minut po każdej pełnej godzinie. Na przykład, w turnieju, który zaczyna się o 07:25, przerwy będą miały miejsce kolejno o 07:55, 08:55, 09:55 i tak dalej – aż do zakończenia turnieju.

   W turniejach tego typu w panelu informacyjnym w głównym lobby, w oknie „Informacje o turnieju” i czasem w lobby turniejowym znajduje się następująca informacja: „There is a 5 minute break every 55 minutes past the hour” („55 minut po każdej równej godzinie następuje 5-minutowa przerwa”).

   Istnieją też turnieje, w których zsynchronizowane przerwy mają miejsce co dwie godziny. W ich panelu informacyjnym widnieje następująca notka w zakładce „Struktura”: „There is a 5 minute break at 55 minutes past every other hour” („55 minut po każdej (nie)parzystej godzinie następuje 5-minutowa przerwa”). Na przykład, gdy turniej taki zaczyna się o 08:35, gracze mogą iść na przerwę o 08:55, 10:55 i dalej co dwie godziny.

   W turniejach, które pozwalają na tzw. rebuye (ponowne wkupienie się do gry), i oferują opcję add-on (możliwość dodatkowego dokupienia żetonów), stosuje się dodatkową krótką przerwę (zazwyczaj 3-minutową) na koniec okresu rebuy'ów, podczas której gracze mogą zdecydować się na wykupienie add-onów.
  2. W pozostałych turniejach przerwy odbywają się w regularnych odstępach czasu. Na przykład, gdy turniej rozpoczyna się o 07:25, przerwy mogą się odbywać po każdej godzinie gry, co oznacza, że pierwsza przerwa rozpocznie się o 08:25.

  We wszystkich przypadkach początek przerwy liczony jest dopiero od zakończenia rozdań przy wszystkich stołach. Oznacza to, że długość przerw dla poszczególnych stołów może się nieco różnić.

  Należy pamiętać, że nie we wszystkich turniejach dostępne są przerwy (nie ma ich na przykład w turniejach Hyper-Turbo i niektórych turniejach typu Heads-Up lub Shootout).

4. Problemy z połączeniem i status „poza grą”

 1. Biorąc udział w turnieju, gracz akceptuje ryzyko utraty połączenia z Internetem spowodowane problemami z łącznością między jego komputerem a serwerami, opóźnień, blokad lub innych kłopotów związanych z własnym komputerem lub połączeniem internetowym.

  1. Nie ponosimy odpowiedzialności za rozłączenia gracza z wyjątkiem awarii naszych serwerów.
  2. Mimo iż użytkownicy biorą na siebie odpowiedzialność za własne połączenie z Internetem, dokładamy wszelkich starań, by chronić interes rozłączonych graczy podczas końcowych etapów turniejów za prawdziwe pieniądze, przyznając im dodatkowy czas na odzyskanie połączenia. Istnieją specjalne zasady aktywowania dodatkowego czasu (DC).
  3. Jeśli podczas trwania rozdania wyczerpie się czas przysługujący graczowi na podjęcie decyzji, bez względu na to, czy było to spowodowane utratą połączenia, czy też nie, jego karty zostaną zrzucone, jeśli postawiono już jakieś zakłady, lub będzie traktowany tak, jakby zdecydował się zaczekać, jeśli nikt nie postawił jeszcze zakładu.
  4. Jeśli gracz nie uzyska połączenia przed rozpoczęciem rozdania, kraty zostaną rozdane normalnie (również jemu) i zakłady w ciemno i/lub ante zostaną od niego ściągnięte. Poszczególni gracze mogą też ustawić sobie status „poza grą”. W takim wypadku również otrzymują oni karty i płacą zakłady w ciemno oraz ante. Dwóm lub więcej graczy nie wolno umawiać się w celu jednoczesnego ustawiania statusu „poza grą” – bez względu na to, czy siedzą oni przy tym stole, czy też przy różnych.
  5. W turniejach typu shootout i heads-up (jeden na jednego), jeśli wszyscy gracze przy stole są rozłączeni lub „poza grą” przez dłuższy czas (zwykle 250 lub więcej rozdań w turniejach za prawdziwe pieniądze), rozgrywka zostanie zakończona, a do kolejnej rundy awansuje gracz z większą ilością żetonów.

5. Czat

Uwaga! Zasady opisane w poniższym punkcie stanowią uzupełnienie regulaminu card roomu, który zawiera więcej informacji na temat dopuszczalnych i niedopuszczalnych zachowań, ale go nie zastępują.

 1. Graczom, bez względu na to, czy biorą udział w rozdaniu, czy też nie, nie wolno dyskutować na temat kart graczy przed zakończeniem rozdania. Graczom nie wolno szkodzić innym uczestnikom turnieju. Rozmowy lub spekulacje na temat kart odrzuconych lub posiadanych prawdopodobnie przez innych graczy jest zabronione. Za dyskusje podczas gry na temat kart mogą być nakładane kary.

Uwaga! Celem niniejszej reguły jest chronienie interesów graczy, którzy ciągle biorą udział w turnieju, lecz nie uczestniczą w bieżącym rozdaniu. Więcej informacji znajduje się na stronie zawierającej przykłady zakazanych rozmów podczas turnieju. Konkretniej mówiąc, reguła ta nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy w turnieju zostało tylko dwóch graczy lub turniej od początku rozgrywany jest w formacie heads-up.

6. Nieetyczna gra

 1. Poker jest grą indywidualną (nie zespołową). Każde działanie lub rozmowa mające na celu pomoc innemu graczowi są nieetyczne i zakazane. Gra taka, na przykład „soft-play” (granie mniej agresywnie przeciwko partnerowi) czy „chip dumping” (celowe przegrywanie żetonów, by wspomóc nimi partnera), może skutkować nałożeniem kary, z konfiskatą środków z konta sprawcy i zamknięciem konta włącznie. Przeprowadzamy rutynowe kontrole przebiegu gry lub nieprawidłowości w celu zapewnienia uczciwości i integralności naszych gier. Niekiedy może być konieczne wstrzymanie wygranych gracza do czasu zakończenia kontroli.

 2. Z nielicznymi wyjątkami (jak opisane poniżej), użytkownik może grać w turnieju, korzystając tylko z jednego konta i nie wolno mu przekazać w trakcie gry swojego miejsca innemu graczowi. Naruszenie tej zasady może spowodować nałożenie kar, a w szczególności w postaci ostrzeżenia, dyskwalifikacji z turnieju (z częściową lub całkowitą konfiskatą wygranych) i całkowitego wykluczenia z platformy.

  Poniżej znajdują się przykłady wspomnianych wyjątków, które pokazują nieplanowane, ale istotne sytuacje, w których dojść może do uchylenia zasad z powodów będących poza naszą kontrolą.

  Przykłady sytuacji, które są zależne od użytkowników, a zatem są zakazane:

  1. Pójście spać i przekazanie komuś innemu gry w celu rozegrania turnieju do końca.
  2. Zarejestrowanie się w turnieju, a następnie udanie się w zaplanowaną wcześniej podróż (np. przelot samolotem) i poproszenie znajomego o grę na koncie nieobecnego gracza w czasie trwania jego podróży.
  3. Uznanie, że fajnie będzie dokończyć grę w turnieju Sunday Million u Krzyśka, a następnie poproszenie Krzyśka o zalogowanie się na Twoje konto i kontynuowanie gry podczas Twojej 30-minutowej podróży do jego domu.
  4. Ty i Twój znajomy gracie w tym samym turnieju. Umawiacie się, że jeśli on pierwszy wyleci z turnieju, przejmie grę na Twoim koncie.
  5. Twój mąż wyjechał na weekend, ale zostawił Ci swoje hasło. Logujesz się na oba konta – swoje i jego – i grasz na dwóch kontach w tym samym turnieju.
  6. Udało Ci się zajść wysoko w turnieju i ktoś oferuje Ci pieniądze za przejęcie gry. Przyjmujesz propozycję i pozwalasz tej osobie na zalogowanie się na Twoje konto zamiast Ciebie lub kontynuujesz grę w turnieju zgodnie z wydawanymi przez nią instrukcjami.
   Przykłady sytuacji, które są niezależne od użytkownika, a zatem dopuszczalne, z zastrzeżeniem, że musimy być w stanie potwierdzić ich prawdziwość na podstawie konkretnych dowodów:
   1. Z powodu burzy w Twojej okolicy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej, więc zadzwoniłeś do znajomego, by kontynuował Twoją grę do czasu, aż uda Ci się znaleźć jakieś alternatywne rozwiązanie problemu.
   2. Twoje dziecko nagle zachorowało i musisz zawieźć je do szpitala, więc dzwonisz do znajomego z prośbą o zastąpienie Cię w grze.
   3. Grasz w turnieju i niespodziewanie tracisz dostęp do sieci z powodu awarii po stronie Twojego dostawcy usług internetowych. Dzwonisz do znajomego i on kontynuuje za Ciebie grę do czasu, aż uda Ci się znaleźć alternatywne rozwiązanie.

7. Problemy z serwerem

 1. W przypadku awarii serwera wszystkie rozdania będące w toku zostaną wznowione poprzez ich zresetowanie i rozegranie od nowa. Posiadana przez każdego z graczy ilość żetonów zostanie przywrócona do stanu z początku rozdania. W szczególnych okolicznościach, kiedy zajdzie potrzeba całkowitego skasowania turnieju z powodu awarii lub zaistnienia innych problemów, gracze otrzymają zwrot środków zgodnie z zasadami dotyczącymi anulowanych turniejów.

8. Umowy między graczami

 1. Umowy między graczami w sprawie nowego podziału nagród w turnieju są na dozwolone, chyba że w lobby turnieju zaznaczono inaczej.

  1. Jeśli wszyscy pozostający nadal w grze użytkownicy wyrażą zgodę na nowy podział nagród zgodnie z wybraną przez nich formułą, zatwierdzimy tę umowę i zmodyfikujemy pierwotnie wyświetlane wypłaty zgodnie z uzgodnionym podziałem.
  2. Jeśli wszyscy pozostający nadal w grze użytkownicy życzą sobie dokonania nowego podziału nagród, powinni zaznaczyć odpowiednie pole w zakładce „Info” w oknie czatu przy stole. Po zaznaczeniu tego pola przez wszystkich pozostających w grze uczestników gra przy stole zostanie wstrzymana w sposób automatyczny po zakończeniu bieżącego rozdania, a dział obsługi klienta otrzyma stosowne powiadomienie. Pracownik pojawi się przy stole, by zapewnić sprawne uzgodnienie zasad podziału nagród. Nie możemy zagwarantować, że nastąpi to natychmiast, jednak dołożymy wszelkich starań w celu uniknięcia opóźnień.
  3. Dokonywanie nowych podziałów puli nie jest dostępne we wszystkich turniejach. Tam, gdzie posunięcie to jest możliwe, w zakładce „Info” przy stole finałowym widoczny jest stosowny przycisk.
  4. Nie będziemy uczestniczyć w procesie ustalania przez graczy, czy planują zawrzeć taką umowę, ale będziemy służyć pomocą przy jej realizacji i, przed dokonaniem transferów na opisanych powyżej zasadach, upewnimy się, że wszyscy gracze w pełni akceptują warunki umowy.
  5. Zastrzegamy sobie możliwość wymagania, by – w ramach dowolnej umowy w sprawie nowego podziału nagród – określona część dzielonej kwoty została „odłożona na bok” jako suma gwarantowana dla zdobywcy pierwszego miejsca. Kwota ta zazwyczaj nie przekracza 5% łącznej puli nagród turnieju i zapewnia uczciwe warunki zwycięstwa. Konieczność odłożenia określonej kwoty w przypadku umowy między graczami jest zazwyczaj zawczasu ogłaszana w komunikacie wyświetlanym w lobby turnieju.
  6. Gracze mogą zdecydować o „odłożeniu na bok” większej kwoty za pierwsze lub inne miejsce.
  7. Gracze sami winni ustalić zasady umowy. W razie nieobecności przy stole nadzorującego przebieg negocjacji w sprawie umowy przedstawiciela naszego personelu, zapis rozmów w tej sprawie na czacie może nie stanowić wystarczającego potwierdzenia porozumienia. Możemy jednak uznać umowę i ją wyegzekwować, jeśli wszystkie zainteresowane strony wyraźnie wyraziły na to na czacie zgodę.
  8. Porozumienia takie są możliwe tylko przy finałowym stole, a podziałem nagród na nowych zasadach musi zostać objęty każdy z graczy pozostających nadal w grze.
  9. Umowy są realizowane wyłącznie w turniejach na prawdziwe pieniądze.
  10. Gracze mogą omówić dowolną wersję nowego podziału nagród. Na życzenie graczy nasz pracownik udostępnia następujące opcje: ICM, podziału wg liczby żetonów lub równy podział.
   • ICM czyli „Independent Chip Model” to metoda obliczania udziału każdego gracza w pozostałej puli nagród na podstawie liczby posiadanych żetonów, pozostałych wypłat (oprócz wszelkich odłożonych pieniędzy) oraz prawdopodobieństwa wygrania przez każdego z graczy każdej pozostałej nagrody w turnieju. Metoda ta będzie oferowana graczom domyślnie.
   • Podział wg liczby żetonów to sposób dystrybucji pozostałych nagród (oprócz wszelkich odłożonych pieniędzy) wyłącznie na podstawie liczby żetonów graczy.
   • Równy podział polega na równym rozdzieleniu reszty puli (oprócz wszelkich odłożonych pieniędzy) pomiędzy wszystkich graczy.
   Żadne liczby podane przez naszego pracownika nie są ostateczne, aż do jednoznacznego porozumienia się wszystkich graczy w oknie czatu. Gracze mogą omówić różne warianty podziału puli. Następnie nasz pracownik powtórzy ustalony podział na czacie i poprosi pozostałych w grze uczestników o jego potwierdzenie.
  11. Gracze są zobowiązani do gry jeden na jednego w normalnym trybie, niezależnie od tożsamości przeciwnika. Wszelkie zachowania typu „flipping”, „chip dumping” i tym podobne działania uznawane za wykraczające poza normalną grę są zakazane. Pogwałcenie tej reguły może prowadzić do zastosowania kar, łącznie z wykluczeniem z platformy i utratą środków. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku rozgrywek finałowych regularnych turniejów heads-up.

  Umowy nie mogą się odnosić do punktów w rankingach: turniejowym ani oraz Sit & Go. Niestosowanie się do tej zasady może spowodować odebranie wszystkich punktów uczestnikom turnieju biorącym udział w nowym podziale nagród.

9. Nagrody typu „bounty”

 1. W niektórych wyznaczonych turniejach na wszystkich lub określonych graczy nałożona zostanie specjalna nagroda pieniężna zwana „bounty”. Otrzymuje ją gracz, który wyeliminuje z turnieju przeciwnika z wyznaczonym „bounty”.

  Oferujemy trzy rodzaje turniejów typu bounty:

  Knockout: bounty przyznawane jest za wyeliminowanie każdego z uczestników; otrzymujesz nagrodę pieniężną za wszystkie osoby, które udało Ci się usunąć z turnieju. Oferujemy także turnieje Progressive Knockout, w których wartość bounty rośnie podczas eliminowania kolejnych graczy.

  Team Pro Bounty: bounty przyznawane jest za wyeliminowanie każdego z członków Teamu PokerStars Pro, który bierze udział w turnieju.

  Fixed Bounty: bounty przyznawane jest za wyeliminowanie z turnieju z góry określonych graczy.

  Bounty przyznawane jest graczowi, który wygrywa „istotną pulę” w określonym rozdaniu. Może to być pula główna lub jedna z bocznych. „Istotna pula” oznacza tę pulę, do której gracz z nałożonym bounty włożył swoje ostatnie żetony (zagrał za wszystko).

  • Na przykład:
   Daniel (100 żetonów), Barry (200 żetonów), Vanessa (400 żetonów) i Jake (1000 żetonów) biorą udział w rozdaniu w turnieju No-Limit.

   Daniel stawia wszystkie swoje żetony (gra all-in), a Barry, Vanessa i Jake sprawdzają. Pula, którą Daniel ma prawo wygrać, zwana jest „pulą główną”. Dalsza licytacja pomiędzy pozostałymi graczami odbywać się będzie „na boku” i spowoduje utworzenie „pierwszej puli bocznej”.

   Następnie Barry gra za wszystko, a Vanessa i Jake sprawdzają. Teraz Vicky i Jake mogą dalej walczyć o „drugą pulę boczną”.

   Vicky wchodzi all-in, a Jake sprawdza.

   Następuje porównanie kart. Barry ma najlepszy układ. Wygrywa pierwszą pulę boczną i pulę główną, eliminując Daniela. Otrzymuje też bounty za usunięcie Daniela z dalszej gry.

   Jake ma drugi co do wartości układ i zgarnia drugą pulę boczną, eliminując Vanessę. Jake otrzymuje bounty za Vanessę.

   Należy zauważyć, że chociaż Barry miał najlepszy układ ze wszystkich graczy, nie miał tyle żetonów, żeby móc wyeliminować z gry Vanessę. Jednak Jake miał więcej od niej żetonów, więc to on usunął Vanessę z turnieju i otrzymał za nią bounty.
 2. W odmianach pokera, w których pula dzielona jest między różnych graczy (np. Omaha Hi/Lo lub Stud Hi/Lo) bounty zawsze przyznawane jest posiadaczowi wysokiego układu (high). Dzieje się tak dlatego, że gracz nie może zostać wyeliminowany z gry przez posiadacza samego układu niskiego (low).

 3. W przypadkach, gdy dwóch graczy ma identyczny co do wartości układ, a zatem obaj wygrywają istotną pulę i jest ona dzielona między nich (lub – w razie odmian pokera opisanych w punkcie 25. – dzielą część puli przypadającą wysokiemu układowi), nagroda bounty również będzie równo między nich podzielona. Jeśli nie da się jej równo podzielić, nadprogramowe „drobne” zostaną przyznane graczom zajmującym wcześniejsze pozycje.

 4. Jeśli gracz, na którego nałożone jest bounty, wygra turniej:

  1. w turnieju knockout gracz otrzymuje swoje własne bounty.
  2. w turnieju Team Pro lub Fixed Bounty, w którym wygra członek Teamu Pro lub gracz wyznaczony do bounty, nagroda nie zostanie przyznana nikomu.
 5. Jeśli ogłoszone jest, że w danym turnieju będzie można otrzymać bounty za określonego gracza, ale gracz ten nie zarejestruje się do turnieju, nagroda za niego nie zostanie nikomu przyznana.

 6. Graczom nie wolno umawiać się między sobą w celu wyeliminowania z gry określonej osoby i otrzymania za nią nagrody bounty. Umowy takie będą traktowane jako zmowa i stanowić będą podstawę do dyskwalifikacji lub zastosowania innych kar. Więcej informacji na temat takich sytuacji znajduje się w punktach 20. i 21. niniejszego regulaminu oraz na stronie poświęconej niedozwolonym rozmowom na czacie.

 W przypadku sporów decyzja kierownictwa serwisu będzie ostateczna.

Rankingi układów

Hand Rankings

Sprawdź, jak wyglądają układy kart w odmianach Texas Hold’em, Omaha i innych.

Gra w pokera - FAQ

faq games

Pytania i odpowiedzi na temat gry w pokera w serwisie PokerStars.

Słownik pokerowy

Dictionary

Słownik pomoże Ci zrozumieć skomplikowany pokerowy żargon i branżowe terminy.

Obsługa Klienta

Support

Dział obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji przez całą dobę i chętnie odpowie na wszystkie pytania, które nie trafiły do FAQ.

Gra na pieniądze

Chip Stack

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.